Emergent Biosolutions Inc (EBS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 693 700 757 500 524 000 433 500 322 300
Zapasy w tys. USD 351 800 350 800 307 000 222 500 205 800
Rotacja zapasów 1,97 2,16 1,71 1,95 1,57

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $693 700K ÷ $351 800K
= 1,97


Analiza porównawcza

2022