Emergent Biosolutions Inc (EBS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 1 120 900 1 513 400 1 602 400 1 757 200 1 792 700 1 652 500 1 708 700 1 705 900
Property, plant and equipment w tys. USD 817 600 806 700 798 400 807 500 800 100 768 700 743 500 692 900
Rotacja aktywów trwałych 1,37 1,88 2,01 2,18 2,24 2,15 2,30 2,46

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $1 120 900K ÷ $817 600K
= 1,37


Analiza porównawcza

2022/Q4