Emergent Biosolutions Inc (EBS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 792 700 1 555 400 1 106 000 782 400 560 873
Property, plant and equipment w tys. USD 800 100 644 100 542 300 510 200 407 210
Rotacja aktywów trwałych 2,24 2,41 2,04 1,53 1,38

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 792 700K ÷ $800 100K
= 2,24


Analiza porównawcza

2021