Emergent Biosolutions Inc (EBS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 1 120 900 1 513 400 1 602 400 1 757 200 1 792 700 1 652 500 1 708 700 1 705 900
Aktywa razem w tys. USD 3 166 600 2 908 500 2 735 400 2 780 400 2 959 000 2 867 500 2 915 200 2 900 100
Rotacja aktywów razem 0,35 0,52 0,59 0,63 0,61 0,58 0,59 0,59

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $1 120 900K ÷ $3 166 600K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022/Q4