Emergent Biosolutions Inc (EBS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 120 900 1 792 700 1 555 400 1 106 000 782 400
Aktywa razem w tys. USD 3 166 600 2 959 000 2 883 200 2 327 300 2 229 400
Rotacja aktywów razem 0,35 0,61 0,54 0,48 0,35

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 120 900K ÷ $3 166 600K
= 0,35


Analiza porównawcza

2022