Ebix Inc. (EBIX)

ROE

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 52 527 64 645 72 209 69 410 65 788 68 188 72 260 81 491
Kapitał własny w tys. USD 632 637 617 225 617 823 636 463 661 841 655 322 646 083 635 754
ROE 8,30% 10,47% 11,69% 10,91% 9,94% 10,41% 11,18% 12,82%

2023/Q1 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $52 527K ÷ $632 637K
= 8,30%


Analiza porównawcza

2023/Q1