Ebix Inc. (EBIX)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 64 645 68 188 92 377 96 720 93 139
Aktywa razem w tys. USD 1 537 560 1 573 250 1 569 850 1 591 620 1 610 950
ROA 4,20% 4,33% 5,88% 6,08% 5,78%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $64 645K ÷ $1 537 560K
= 4,20%


Analiza porównawcza

2022