Ebix Inc. (EBIX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 94 670 128 075 90 682 87 278 92 137 116 088 101 013 98 935
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 100 770 81 223 72 075 85 460 74 859 73 613 73 103 71 383
Należności w tys. USD 167 822 164 920 163 498 170 712 160 674 165 737 171 031 165 666
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 823 656 831 537 805 327 827 703 813 470 205 195 180 008 176 703
Wskaźnik płynności szybkiej 0,44 0,45 0,41 0,41 0,40 1,73 1,92 1,90

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($94 670K + $100 770K + $167 822K) ÷ $823 656K
= 0,44


Analiza porównawcza

2023/Q1