Ebix Inc. (EBIX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 94 670 128 075 90 682 87 278 92 137 116 088 101 013 98 935
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 100 770 81 223 72 075 85 460 74 859 73 613 73 103 71 383
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 823 656 831 537 805 327 827 703 813 470 205 195 180 008 176 703
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,24 0,25 0,20 0,21 0,21 0,92 0,97 0,96

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($94 670K + $100 770K) ÷ $823 656K
= 0,24


Analiza porównawcza

2023/Q1