Ebix Inc. (EBIX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 128 075 116 088 130 054 77 671 178 958
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 81 223 73 613 61 694 54 084 42 379
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 831 537 205 195 191 390 234 885 317 428
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,25 0,92 1,00 0,56 0,70

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($128 075K + $81 223K) ÷ $831 537K
= 0,25


Analiza porównawcza

2022