Ebix Inc. (EBIX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 373 872 384 520 336 276 354 647 339 569 366 564 355 471 347 004
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 823 656 831 537 805 327 827 703 813 470 205 195 180 008 176 703
Wskaźnik płynności bieżącej 0,45 0,46 0,42 0,43 0,42 1,79 1,97 1,96

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $373 872K ÷ $823 656K
= 0,45


Analiza porównawcza

2023/Q1