Ebix Inc. (EBIX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 384 520 366 564 361 898 363 934 427 380
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 831 537 205 195 191 390 234 885 317 428
Wskaźnik płynności bieżącej 0,46 1,79 1,89 1,55 1,35

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $384 520K ÷ $831 537K
= 0,46


Analiza porównawcza

2022