Ebix Inc. (EBIX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 050 150 994 938 625 609 580 615 497 826
Property, plant and equipment w tys. USD 52 448 54 359 52 521 48 421 50 294
Rotacja aktywów trwałych 20,02 18,30 11,91 11,99 9,90

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 050 150K ÷ $52 448K
= 20,02


Analiza porównawcza

2022