Ebix Inc. (EBIX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 050 150 994 938 625 609 580 615 497 826
Aktywa razem w tys. USD 1 537 560 1 573 250 1 569 850 1 591 620 1 610 950
Rotacja aktywów razem 0,68 0,63 0,40 0,36 0,31

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 050 150K ÷ $1 537 560K
= 0,68


Analiza porównawcza

2022