Ebix Inc. (EBIX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
2016
(31 gru 2016)
Przychody ze sprzedaży 1 050 150 994 938 625 609 580 615 497 826 363 971 298 294
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 721 515 705 390 343 262 205 165 168 415 129 494 85 128
Zysk ze sprzedaży brutto 328 631 289 548 282 347 375 450 329 411 234 477 213 166
Koszty badań i rozwoju 41 188 40 015 35 267 45 302 39 078 33 854 32 981
Koszty ogólnego zarządu 148 568 115 345 101 372 160 007 126 062 76 279 69 158
Zysk operacyjny 120 344 119 010 131 970 155 673 152 979 113 221 100 281
Koszty odsetek netto 54 815 41 287 31 411 41 703 26 665 11 672 5 525
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 72 075 73 523 94 157 90 791 125 582 103 360 95 931
Podatek dochodowy 9 447 6 584 5 330 220 32 501 777 1 637
Udziały niekontrolujące -2 017 -1 249 -3 550 -6 149 -58 1 965 447
Zysk (strata) netto 64 645 68 188 92 377 96 720 93 139 100 618 93 847