Digital Realty Trust Inc (DLR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 16 596 800 13 448 200 13 304 700 10 300 500 11 101 500
Kapitał własny w tys. USD 17 583 300 18 004 600 17 717 700 9 879 310 9 858 640
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,49 0,43 0,43 0,51 0,53

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $16 596 800K ÷ ($16 596 800K + $17 583 300K)
= 0,49


Analiza porównawcza

2022