Digital Realty Trust Inc (DLR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 16 596 800 13 448 200 13 304 700 10 300 500 11 101 500
Aktywa razem w tys. USD 41 485 000 36 369 600 36 076 300 23 068 100 23 766 700
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,40 0,37 0,37 0,45 0,47

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $16 596 800K ÷ $41 485 000K
= 0,40


Analiza porównawcza

2022