Digital Realty Trust Inc (DLR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 141 773 142 698 108 501 89 817 126 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 694 220 3 282 870 3 122 900 478 744 463 248
Należności w tys. USD 969 292 671 721 603 111 305 501 299 621
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 602 260 2 218 930 2 116 210 1 273 020 1 591 060
Wskaźnik płynności szybkiej 1,85 1,85 1,81 0,69 0,56

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($141 773K + $3 694 220K + $969 292K) ÷ $2 602 260K
= 1,85


Analiza porównawcza

2022