Digital Realty Trust Inc (DLR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 141 773 142 698 108 501 89 817 126 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 3 694 220 3 282 870 3 122 900 478 744 463 248
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 602 260 2 218 930 2 116 210 1 273 020 1 591 060
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,47 1,54 1,53 0,45 0,37

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($141 773K + $3 694 220K) ÷ $2 602 260K
= 1,47


Analiza porównawcza

2022