Digital Realty Trust Inc (DLR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 805 280 4 097 290 3 834 520 874 062 889 569
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 602 260 2 218 930 2 116 210 1 273 020 1 591 060
Wskaźnik płynności bieżącej 1,85 1,85 1,81 0,69 0,56

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 805 280K ÷ $2 602 260K
= 1,85


Analiza porównawcza

2022