Digital Realty Trust Inc (DLR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 691 830 4 427 880 3 903 610 3 209 240 3 046 480
Property, plant and equipment w tys. USD 23 774 700 20 762 200 20 583 000 14 230 600 14 904 600
Rotacja aktywów trwałych 0,20 0,21 0,19 0,23 0,20

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 691 830K ÷ $23 774 700K
= 0,20


Analiza porównawcza

2022