Digital Realty Trust Inc (DLR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 691 830 4 427 880 3 903 610 3 209 240 3 046 480
Aktywa razem w tys. USD 41 485 000 36 369 600 36 076 300 23 068 100 23 766 700
Rotacja aktywów razem 0,11 0,12 0,11 0,14 0,13

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 691 830K ÷ $41 485 000K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022