Digital Realty Trust Inc (DLR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 141 773 142 698 108 501 89 817 126 700 51
Inwestycje krótkoterminowe 3 694 220 3 282 870 3 122 900 478 744 463 248 430 026
Należności 969 292 671 721 603 111 305 501 299 621 276 347
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 3 694 220 3 282 870 3 122 900 478 744 463 248 430 026
Aktywa obrotowe razem 4 805 280 4 097 290 3 834 520 874 062 889 569 706 424
Inwestycje długotrminowe 36 679 700 32 272 300 32 241 800 22 194 100 22 877 100 20 697 900
Rzeczowe aktywa trwałe 23 774 700 20 762 200 20 583 000 14 230 600 14 904 600 13 677 700
Wartość firmy 9 208 500 7 937 440 8 331 000 3 363 070 4 348 010 3 389 600
Wartości niematerialne 0 0 0 2 195 320 3 144 400 2 998 810
Pozostałe aktywa trwałe 353 802 359 459 792 708 259 376 296 476 315 666
Aktywa razem 41 485 000 36 369 600 36 076 300 23 068 100 23 766 700 21 404 300

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 2 602 260 2 218 930 2 116 210 1 273 020 1 591 060 1 397 880
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 2 602 260 2 218 930 2 116 210 1 273 020 1 591 060 1 397 880
Długoterminowe zobowiązania finansowe 16 596 800 13 448 200 13 304 700 10 300 500 11 101 500 8 648 620
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 148 774 200 113 249 465
Udziały niekontrolujące 2 038 810 519 214 770 650 770 253 1 015 400 754 271
Zobowiązania razem 23 901 700 18 365 000 18 358 600 13 188 800 13 908 100 11 055 300
Akcje zwykłe 286 334 282 475 260 099 208 326 206 035 174 059
Zyski (straty) zatrzymane -4 698 310 -3 631 930 -3 997 940 -3 046 580 -2 633 070 -2 055 550
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 17 583 300 18 004 600 17 717 700 9 879 310 9 858 640 10 349 100
Pasywa razem 41 485 000 36 369 600 36 076 300 23 068 100 23 766 700 21 404 300