Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 6 904 000 9 914 000 10 595 000 3 370 000 1 568 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 96 834 000 102 005 000 102 137 000 98 423 000 89 195 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,07 0,10 0,10 0,03 0,02

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $6 904 000K) ÷ $96 834 000K
= 0,07


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Discover Financial Services
DFS
0,07
Capital One Financial Corp.
COF
0,34
Encore Capital Group, Inc.
ECPG
13,47
FirstCash Holdings Inc
FCFS
0,70
Navient Corp
NAVI
0,00
SLM Corp.
SLM
0,10
World Acceptance Corp.
WRLD
0,00