Douglas Emmett Inc (DEI)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 191 890 5 012 080 4 744 970 4 619 060 4 134 030
Aktywa razem w tys. USD 9 747 450 9 354 030 9 250 820 9 349 300 8 261 710
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,53 0,54 0,51 0,49 0,50

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $5 191 890K ÷ $9 747 450K
= 0,53


Analiza porównawcza

2022