Douglas Emmett Inc (DEI)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 242 852 202 099 161 691 249 631 258 344
Koszty odsetek netto w tys. USD 150 185 147 496 142 872 143 308 133 402
Wskaźnik pokrycia odsetek 1,62 1,37 1,13 1,74 1,94

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $242 852K ÷ $150 185K
= 1,62


Analiza porównawcza

2022