Douglas Emmett Inc (DEI)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 96 233 64 391 49 591 362 119 115 540
Kapitał własny w tys. USD 2 562 410 2 416 070 2 437 090 2 712 070 2 402 330
ROE 3,76% 2,67% 2,03% 13,35% 4,81%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $96 233K ÷ $2 562 410K
= 3,76%


Analiza porównawcza

2022