Douglas Emmett Inc (DEI)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 241 628 201 153 161 261 242 708 251 944
Aktywa razem w tys. USD 9 747 450 9 354 030 9 250 820 9 349 300 8 261 710
Operacyjny ROA 2,48% 2,15% 1,74% 2,60% 3,05%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $241 628K ÷ $9 747 450K
= 2,48%


Analiza porównawcza

2022