Douglas Emmett Inc (DEI)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 96 233 64 391 49 591 362 119 115 540
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 993 652 918 397 891 523 936 682 881 316
Marża zysku netto 9,68% 7,01% 5,56% 38,66% 13,11%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $96 233K ÷ $993 652K
= 9,68%


Analiza porównawcza

2022