Douglas Emmett Inc (DEI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 268 837 335 905 172 385 153 683 146 227
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 290 105 31 409 13 774 31 092 81 244
Należności w tys. USD 121 859 128 275 134 425 140 270 129 205
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 237 558 319 833 463 745 296 060 226 680
Wskaźnik płynności szybkiej 2,87 1,55 0,69 1,10 1,57

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($268 837K + $290 105K + $121 859K) ÷ $237 558K
= 2,87


Analiza porównawcza

2022