Douglas Emmett Inc (DEI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 993 652 918 397 891 523 936 682 881 316
Property, plant and equipment w tys. USD 9 000 750 8 792 930 8 864 800 8 962 590 7 784 920
Rotacja aktywów trwałych 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $993 652K ÷ $9 000 750K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022