Douglas Emmett Inc (DEI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 993 652 918 397 891 523 936 682 881 316
Aktywa razem w tys. USD 9 747 450 9 354 030 9 250 820 9 349 300 8 261 710
Rotacja aktywów razem 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $993 652K ÷ $9 747 450K
= 0,10


Analiza porównawcza

2022