Easterly Government Properties Inc (DEA)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 251 370 1 211 090 978 258 901 841 766 355
Kapitał własny w tys. USD 1 244 880 1 282 670 1 154 570 1 062 620 894 163
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,01 0,94 0,85 0,85 0,86

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $1 251 370K ÷ $1 244 880K
= 1,01


Analiza porównawcza

2022