Easterly Government Properties Inc (DEA)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 251 370 1 211 090 978 258 901 841 766 355
Aktywa razem w tys. USD 2 829 380 2 826 110 2 457 540 2 234 590 1 861 550
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,44 0,43 0,40 0,40 0,41

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 251 370K ÷ $2 829 380K
= 0,44


Analiza porównawcza

2022