Easterly Government Properties Inc (DEA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 578 11 132 8 465 12 012 6 854
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Należności w tys. USD 58 835 58 733 45 239 43 608 32 830
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 150 645 153 724 153 906 132 907 69 942
Wskaźnik płynności szybkiej 0,44 0,45 0,35 0,42 0,57

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 578K + $0K + $58 835K) ÷ $150 645K
= 0,44


Analiza porównawcza

2022