Easterly Government Properties Inc (DEA)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 578 11 132 8 465 12 012 6 854
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 150 645 153 724 153 906 132 907 69 942
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,05 0,07 0,06 0,09 0,10

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 578K + $0K) ÷ $150 645K
= 0,05


Analiza porównawcza

2022