Easterly Government Properties Inc (DEA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 76 109 78 876 59 908 59 157 43 935
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 150 645 153 724 153 906 132 907 69 942
Wskaźnik płynności bieżącej 0,51 0,51 0,39 0,45 0,63

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $76 109K ÷ $150 645K
= 0,51


Analiza porównawcza

2022