Easterly Government Properties Inc (DEA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 293 606 274 860 245 078 221 722 160 591
Property, plant and equipment w tys. USD 2 285 310 2 399 190 2 208 660 1 988 730 1 626 620
Rotacja aktywów trwałych 0,13 0,11 0,11 0,11 0,10

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $293 606K ÷ $2 285 310K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022