Easterly Government Properties Inc (DEA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 293 606 274 860 245 078 221 722 160 591
Aktywa razem w tys. USD 2 829 380 2 826 110 2 457 540 2 234 590 1 861 550
Rotacja aktywów razem 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $293 606K ÷ $2 829 380K
= 0,10


Analiza porównawcza

2022