Dime Community Bancshares Inc (DCOM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 536 380 1 748 510 1 357 940 824 073 994 272
Należności w tys. USD 48 561 40 149 0 10 908 11 236
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 877 400 10 723 700 5 869 750 4 378 390 4 246 910
Wskaźnik płynności szybkiej 0,13 0,17 0,23 0,19 0,24

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $1 536 380K + $48 561K) ÷ $11 877 400K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022