Dime Community Bancshares Inc (DCOM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 477 381 443 199 210 215 206 928 180 552
Property, plant and equipment w tys. USD 46 749 50 368 34 872 34 062 35 008
Rotacja aktywów trwałych 10,21 8,80 6,03 6,08 5,16

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $477 381K ÷ $46 749K
= 10,21


Analiza porównawcza

2022