Dime Community Bancshares Inc (DCOM)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 477 381 443 199 210 215 206 928 180 552
Aktywa razem w tys. USD 13 189 900 12 066 400 6 434 300 4 921 520 4 700 740
Rotacja aktywów razem 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $477 381K ÷ $13 189 900K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022