Cousins Properties Inc. (CUZ)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 183 546 665 880 268 209 259 527 120 187
Koszty odsetek netto w tys. USD 72 537 134 054 60 605 53 963 39 430
Wskaźnik pokrycia odsetek 2,53 4,97 4,43 4,81 3,05

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $183 546K ÷ $72 537K
= 2,53


Analiza porównawcza

2022