Cousins Properties Inc. (CUZ)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 145 17 874 4 290 15 603 2 547
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 190 481 323 728 144 436 102 314 83 116
Należności w tys. USD 8 653 25 106 20 248 23 680 13 821
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 500 867 839 248 372 622 262 173 151 425
Wskaźnik płynności szybkiej 0,41 0,44 0,45 0,54 0,66

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 145K + $190 481K + $8 653K) ÷ $500 867K
= 0,41


Analiza porównawcza

2022