Cousins Properties Inc. (CUZ)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 5 145 17 874 4 290 15 603 2 547
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 190 481 323 728 144 436 102 314 83 116
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 500 867 839 248 372 622 262 173 151 425
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,39 0,41 0,40 0,45 0,57

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($5 145K + $190 481K) ÷ $500 867K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022