Cousins Properties Inc. (CUZ)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 204 279 366 708 168 974 143 602 99 632
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 500 867 839 248 372 622 262 173 151 425
Wskaźnik płynności bieżącej 0,41 0,44 0,45 0,55 0,66

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $204 279K ÷ $500 867K
= 0,41


Analiza porównawcza

2022