Cousins Properties Inc. (CUZ)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 762 290 1 510 150 740 340 657 515 475 212
Property, plant and equipment w tys. USD 7 020 010 13 706 300 6 469 550 6 214 070 3 714 730
Rotacja aktywów trwałych 0,11 0,11 0,11 0,11 0,13

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $762 290K ÷ $7 020 010K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022