Cousins Properties Inc. (CUZ)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 762 290 1 510 150 740 340 657 515 475 212
Aktywa razem w tys. USD 7 537 020 14 624 100 7 107 400 7 151 450 4 146 300
Rotacja aktywów razem 0,10 0,10 0,10 0,09 0,11

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $762 290K ÷ $7 537 020K
= 0,10


Analiza porównawcza

2022