Customers Bancorp Inc (CUBI)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 4 553 850 4 316 200 1 904 640 1 261 610 710 958
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 19 493 200 18 208 800 17 322 200 10 467 900 8 876 610
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,23 0,24 0,11 0,12 0,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $4 553 850K) ÷ $19 493 200K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022