Customers Bancorp Inc (CUBI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 918 355 883 338 643 591 550 854 476 949
Property, plant and equipment w tys. USD 9 025 8 890 11 626 9 389 11 063
Rotacja aktywów trwałych 101,76 99,36 55,36 58,67 43,11

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $918 355K ÷ $9 025K
= 101,76


Analiza porównawcza

2022